Juridische tweedelijnsbijstand – Pro deo systeem

Indien U vermoedt in aanmerking te kunnen komen voor financiële steun van de overheid via het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand (het zogenaamd pro deo systeem), zal U hierover bij de eerste consultatie verder worden geïnformeerd.

 

Het kantoor zal desgevallend een aanvraag doen bij het Bureau voor Juridische Bijstand. In bevestigend geval zijn er geen of uiterst beperkte erelonen en kosten (forfait) verschuldigd aan het kantoor.

 

U dient hiervoor bij een eerste consultatie mee te brengen:

  • Attest samenstelling gezin (kosteloos verkrijgbaar op de dienst bevolking van Uw gemeente)
  • Bewijs van inkomsten van de laatste 3 maanden, evenals van alle volwassen personen die bij U inwonen / bewijs van werkloosheidsuitkering of ziekte/invaliditeitsuitkering
  • Recent aanslagbiljet van de personenbelasting