Anouk De Vleeshouwer

ADVOCAAT

AJEA GCV
BE0715.993.442
Derdenrek ADV: BE43 6301 1504 5901
anouk@dofficelaw.be

Anouk De Vleeshouwer

 • Anouk De Vleeshouwer studeerde in 2010 af aan de Universiteit Gent en startte haar stage aan de Balie te Mechelen in september 2010. Na 3 jaren werd zij opgenomen op het tableau.
 • Zij volgde een postgraduaat Familiale bemiddeling aan de Universiteit Gent
 • In 2012 voltooide zij de Opleiding Bijzonder Jeugdrecht aan de K.U. Leuven
 • In 2013 volgde zij nog de Opleiding Curator-Vereffenaar aan de K.U.Leuven – UHasselt en UAntwerpen.
 • Tevens is zij vanaf oktober 2013 Schuldbemiddelaar bij de Balie te Mechelen.
 • Sinds 2015 is zij opgenomen op de lijst van curatoren te Mechelen en Leuven.

Mr. De Vleeshouwer wordt regelmatig aangesteld als jeugdadvocaat, schuldbemiddelaar en curator.

Sinds 2013 heeft zij ook bijkantoor aan de Balie te Leuven, waar zij tevens actief is als jeugdadvocaat en curator.

Anouk De Vleeshouwer is ook enorm betrokken bij het Balieleven en vervoegde de Conferentie van de Jonge Balie te Mechelen in 2011. Zij vervulde taken van stagiairsverantwoordelijke, secretaris en ondervoorzitter en de gerechtelijke jaren 2017-2018 en 2018-2019 was zij voorzitter van de Conferentie Balie Provincie Antwerpen, afdeling Mechelen.

Vanaf het gerechtelijk jaar 2019-2020 zal zij zetelen in de Raad van de Orde bij de Balie Provincie Antwerpen.

Koen Velle

ADVOCAAT

BE0829.871.424
Derdenrek KV: BE98 6301 1504 5493
koen@dofficelaw.be

Koen Velle

Koen Velle studeerde in 2006 af als gegradueerde Rechtspracticus aan de Karel de Grote – Hogeschool Antwerpen en behaalde vervolgens in 2010 het diploma Master in de Rechten aan de Universiteit te Antwerpen.

Koen Velle werd ingeschreven op de lijst van advocaat-stagiairs aan de Balie te Mechelen in 2010.

Na 3 jaar stage werd hij op het tableau ingeschreven in 2013.

Koen Velle ontwikkelde gedurende de jaren een grondige kennis in verschillende rechtsdomeinen.

Hij is sedert augustus 2015 medeoprichter van de associatie D’Office Advocaten, alwaar hij als advocaat-generalist diverse rechtsdomeinen behandelt.

Als advocaat is het dan ook zijn uiterste betrachting om op een dynamische, adequate en professionele wijze bijstand te verlenen bij al uw juridische problemen.

Een tijdige consultatie, een concreet advies en een constructief nauwgezette opvolging inzake bemiddeling en onderhandeling vormen de basis van een deugdelijke conflictoplossing.

Indien u toch voor de gerechtelijke instanties dient te verschijnen, wordt u op een gedreven en daadkrachtige manier bijgestaan of vertegenwoordigd.

Het persoonlijk contact met de cliënt staat centraal met een oprecht engagement voor elk dossier.

De vakbekwaamheid wordt jaarlijks versterkt door voortdurende studie en bijscholing.

Koen Velle treedt tevens vanaf juni 2019 op als Schuldbemiddelaar.

Hij is daarenboven erg betrokken bij het Balieleven en vervoegde sedert 2013 de Conferentie van de toenmalige Balie Mechelen.

Behandelende rechtsdomeinen:

 • Aansprakelijkheid – en verzekeringsrecht;
 • Burgerlijk recht (huur, contractenrecht, zakenrecht …);
 • Verkeersrecht;
 • Personen – en familierecht (echtscheidingen, vereffening en verdeling, …);
 • Invorderingen;
 • Strafrecht;
 • Publiek recht: (administratief recht, bouwrecht – ruimtelijke ordening, …);
 • Handels – en economisch recht;
 • Arbeidsrecht – Sociaal recht

Koen Velle behandelt tevens dossiers in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand – pro deo systeem.

Eddy Van Daele

ADVOCAAT

EVD-ADVOCAAT GCV
BE0715.592061
Derdenrek EVD: BE14 6301 1500 5683
evd@dofficelaw.be

Eddy Van Daele

Meester Eddy VAN DAELE studeerde aan het Koninklijk Atheneum Pitsenburgh te Mechelen. Na zijn middelbare studies volgde hij aan de Vrije Universiteit Brussel de richting rechten.  Hij behaalde zijn diploma licentiaat in de rechten in 1978.

Onmiddellijk schreef hij zich in aan de balie te Mechelen.   Hij deed zijn stage bij wijlen Mr. Adolf HOUTEKIER (advocaat bij het Hof van Cassatie).

Hij werd opgenomen op het Tableau van de Orde van Advocaten te Mechelen op 01/10/1982.

Hij behandelde vooral dossiers in vennootschapsrecht, vereffeningen, ondernemingen in moeilijkheden en faillissementen.

Tevens behandelde hij verschillende aansprakelijkheidsdossiers, meer bepaald verzekerings- en verkeersrecht.  Hij verdiepte  zich vooral in het sociaal recht waar meer specifiek sociale zekerheid zijn voorkeur kende.

Hij werd tevens benoemd als plaatsvervangend rechter bij de Arbeidsrechtbank te Mechelen sedert 21/12/1994 en dit tot 2014.

Steeds interesseerde Mr. VAN DAELE zich voor het balieleven.   Zo was hij lid én Voorzitter van baliesport alsmede van de Conferentie van de Jonge Balie te Mechelen.

Hij werd lid van de Raad van de Orde te Mechelen en was tevens lid van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

In de Raad van de Orde te Mechelen was hij respectievelijk penningmeester én Stafhouder van 2013 tot 2015.

Sedert 2017 maakt hij deel uit van het kantoor D’OFFICE ADVOCATEN te Mechelen, Drabstraat 18 samen met Mr. Koen VELLE en Mr. Anouk DE VLEESHOUWER.